కూకట్ పల్లి లోని అక్రమ కట్టడాల పై GHMC అధికారుల కొరడ, - Subha Telangana

Breaking

Post Top Ad

Friday, February 14, 2020

కూకట్ పల్లి లోని అక్రమ కట్టడాల పై GHMC అధికారుల కొరడ,

కూకట్ పల్లి లోని అక్రమ కట్టడాల పై GHMC అధికారుల కొరడ,  KPHB 7th PHASE పలు ప్రాంతాల్లో అక్రమ కట్టడాలు గుర్తించిన అధికారులు మాట్లాడుతూ ఎంతటి వారైనా అక్రమ కట్టడాల కు పాల్పడితే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు, ఇందులో భాగంగా ACP సత్యనారాయణ, చేన్మేన్ మనిక్యం ఇన్ఫోర్స్మెంట్ సిబంది ........